Benzodiazepiny

Ta substancja należy do grupy depresantów. Oznacza to, że jej spożycie spowoduje osłabienie działania układu nerwowego.

W związku z tym, że do grupy benzodiazepin należy wiele różnych substancji, każdy lek
może wchodzić w inną, charakterystyczną dla niego interakcję. Dokładne działanie leku
należy omówić z lekarzem. Przyjmowanie benzodiazepin z innymi depresantami (takimi jak
alkohol, opioidy) wzmacnia ich działanie, prowadząc do zaburzeń w koordynacji czy
spowolnienia oddychania lub nawet śmierci.

Benzodiazepiny osłabiają działanie układu nerwowego prowadząc do poczucia uspokojenia,
senności, rozluźnienia mięśni. Działanie benzodiazepin polega głównie na niwelowaniu uczucia
niepokoju i paniki, w związku z tym najczęściej przepisywane są pacjentom z tego typu
przypadłościami. Są to jednak leki które należy przyjmować doraźnie, tylko w przypadku nasilenia
się objawów, ich długotrwałe używanie prowadzi do powstanie uzależnienia. Dodatkowo,
znajdują zastosowanie w leczeniu objawów odstawiennych przy uzależnieniu od alkoholu.
Mogą one powodować też utratę pamięci i poczucie odrealnienia. W wyższych dawkach
powodują nadmierną ospałość, brak koordynacji i w związku z tym częste upadki,
zmniejszone libido i problemy z erekcją. Częste korzystanie z benzodiazepin bez nadzoru
lekarza może prowadzić do zaburzeń poznawczych (np. trudność w nauce, niższa
inteligencja), utratę pociągu seksualnego, lęk społeczny oraz niskiego ciśnienia krwi.
Benzodiazepiny są substancjami, które bez nadzoru lekarza mogą prowadzić do
uzależnienia, zwłaszcza jeśli używane są dłużej niż dwa-cztery tygodnie.
Po przyjęciu benzodiazepin, kiedy skończy się ich działanie może się pojawić agresja,
drażliwość i skłonność do impulsywnych zachowań. Takie reakcje występują głównie u osób
mających zaburzenia osobowości typu borderline oraz przyjmujących wysokie dawki.

Dawkowanie silnie zależy od substancji. Najpopularniejsze benzodiazepiny przyjmuje się w
następujących dawkach:

– diazepam (Valium, Relanium) 2-10mg nie częściej niż 4 razy na dobę
– alprazolam (Xanax) 0,25-0,5mg nie częściej niż 3 razy na dobę
– lorazepam (Lorafen) 0,5-7,5mg na dobę
– klonazepam 0,5mg nie częściej niż 3 razy na dobę
– bromazepam (Lexotan) 1,5-3mg nie częściej niż 3 razy na dobę

Trzeba pamiętać, że organizm szybko przyzwyczaja się do działania benzodiazepin i po
jakimś czasie ta sama dawka będzie dawała mniejsze efekty.

Benzodiazepiny działają na receptor o nazwie GABA. Jest to ten sam receptor, który
odpowiada za działanie alkoholu. Po aktywacji, hamuje on przepływ impulsów
elektrycznych. Powoduje to obniżenie aktywności elektrycznej mózgu, a w większej ilości
nawet całkowite zatrzymanie jego pracy.

Czas po jakim odczuwa się najsilniejsze działanie zależy od substancji. Dla
najpopularniejszych benzodiazepin przy przyjęciu doustnym jest to:

diazepam (Valium, Relanium) 30-90min
alprazolam (Xanax) 1-2 godziny
lorazepam (Lorafen) 2 godziny
klonazepam 1-4 godziny
bromazepam (Lexotan) 2 godziny

Pierwszą benzodiazepiną był zsyntetyzowany przez polsko-amerykańskiego chemika Leona
Sternbacha w 1957 roku chlorodiazepoksyd. W 1963 roku pojawił się diazepam i
benzodiazepiny stawały się coraz bardziej popularnie przepisywane przez lekarzy,
wypierając bardziej niebezpieczne barbiturany. W latach 80. zauważono potencjał
uzależniający benzodiazepin, co wiąże się z największym w historii pozwem, gdzie 14
tysięcy pacjentów pozwało firmy produkujące benzodiazepiny, twierdząc, że chowały one
przed lekarzami informacje na temat uzależniającego działania wytwarzanych przez nich
leków. Niestety, nigdy nie osiągnięto werdyktu ze względu na konflikt interesów. Obecnie
benzodiazepiny często pojawiają się w popkulturze, zwłaszcza Valium i Xanax nazywane
xan, benzo albo chill pill.

• Pamiętaj, że największy wpływ na odczucia po zażyciu substancji psychoaktywnej
ma nasze samopoczucie, towarzystwo i kontekst. W związku z tym nie przyjmuj
jej, jeśli nie jesteś́ pewny/a lub czujesz się̨do tego przymuszony/a.
• Jeśli to Twój pierwszy raz, zacznij od niższej dawki – unikniesz w ten sposób
nieprzyjemnego doświadczenia, do którego nie byłeś/aś przygotowany/a.
• Nigdy nie prowadź pojazdów po benzodiazepinach – działają one na koordynację tak jak
alkohol i takie działanie może doprowadzić do wypadku.
• Benzodiazepiny są substancjami uzależniającymi. Jeśli czujesz, ze zaczyna ̇ ją
przeszkadzać Ci w normalnym funkcjonowaniu, zgłoś się po pomoc.