Fundacja Edukacji Społecznej we współpracy ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki stworzyła centrum pomocy i wsparcia „#afterpartyFES”, którego celem jest ograniczanie szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z pomocy placówki mogą zasięgnąć informacji o negatywnych skutkach używania narkotyków, otrzymać materiały edukacyjne oraz wsparcie z zakresu redukcji szkód. Jeżeli wyrażą gotowość mogą też skorzystać z programu terapeutycznego nastawionego na ograniczenie lub całkowite zaprzestanie używania. Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.